Arbetssätt

Skräddarsytt arbetsätt för ditt företag.  Ditt behov av oss styrs av dina mål och hur dina egna resurser för kommunikation ser ut. Ibland arbetar vi tillsammans med kundens marknadsavdelning, nästa uppdrag är åt ett mindre företag med knappa resurser och liten kompetens inom kommunikation. Därför beror det på dig och din verksamhet hur vårt samarbete kommer att se ut.

Så här kan vår arbetsplan se ut för ett uppdrag:

  • Budget, kan vara löpande, ett fast pris (offert) eller timbank.
  • Inläsning och research
  • Analys och möten
  • Uppdragsbeskrivning och projektledning
  • Skisser, kanaler och kommunikationsplan
  • Utvärdering och uppföljning